איגוד הגז הטבעי

מי אנחנו

איגוד הגז הטבעי מאגד את החברות המובילות בתחום החיפוש וההפקה של הגז טבעי בישראל. חברות האיגוד, רואות חשיבות בקידום החיפוש הפיתוח והאספקה של גז טבעי כמקור אנרגיה ישראלי כחול לבן.

גז טבעי בישראל

הגז הטבעי בישראל הוא מקור האנרגיה המרכזי המשמש את משק האנרגיה בישראל לייצר חשמל וכן מקור האנרגיה העיקרי בשימוש התעשייה.

הנתון החודשי

0 %

הגידול בהיקף עתודות הגז בישראל בעשור האחרון